พนักงานจัดเลี้ยง

พนักงานจัดเลี้ยง


- จัดเตรียมสถานที่

- อุปกรณ์ต่างๆสำหรับงาน

- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่

- ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจัดเลี้ยง

Powered by MakeWebEasy.com