พนักงาน Mailing

Zenith เป็นบริษัทที่ให้บริการ  พนักงาน Mailing หรือพนักงาเดินเอกสารตามองกรค์ พนักงานเดินเอกสาร จดหมาย ที่ เข้า-ออก เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเอกสารสำคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความเป็นไปขององค์กร จะต้องถูกจัดเก็บ แยกประเภท และถูกจัดส่ง ถึงมือผู้รับอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

                แต่สำหรับในองค์กรณ์ ขนาดใหญ่ เอกสารที่มีการ เข้า-ออก ในองค์กร มีปริมาณมากมาย หากขาดการบริหารที่ดี อาจจะเกิดการสูญหาย และความล่าช้าของเอกสารที่มาถึง ซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งที่สามารถมองเห็นได้ และมองไม่เห็น

บริษัท Zenith จึงช่วยลดภาระปัญหาให้กับองค์กรต่างๆในการสรรหาการว่าจ้าง การฝึกอบรมพนักงาน Mailing ให้ได้มาตรฐานและบริการ ที่เราพยายามสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้พนักงาน Mailing ที่ดีที่สุด เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสในการบริการพนักงาน Mailingแก่ลูกค้าทุกท่าน
 บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาพนักงานทดแทนในกรณีที่พนักงาน Mailing ประจำลาป่วย หรือ ลากิจ ถ้าได้รับแจ้งล่วงหน้า กรณีไม่สามารถ   จัดหาพนักงานทดแทนได้ บริษัทฯจะไม่เรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนวันที่ไม่สามารถจัดหาพนักงานทดแทนได้
บริษัทฯ รับผิดชอบสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ รางวัลโบนัสตามผลการดำเนินงานบริษัท
บริษัทฯ จะมีการฝึกอบรม ทบทวน จริยธรรม หัวใจบริการ ประจำปี
ตรวจร่างกายพนักงาน Mailing ประจำปี
บริษัทฯ มีเครื่องแบบพนักงาน Mailing เพื่อความสุภาพเรียบร้อย

Powered by MakeWebEasy.com