พนักงานต้อนรับ

การต้อนรับเป็นงานด่านแรกของการตลาด  ทาง Zenith จึงเห็นว่าการบริการพนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) มีผลต่อองกรค์หากมีการต้อนรับที่ดีก็เท่ากับขายงานสำเร็จ ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ ( Receptionist ) ทำหน้าที่ต้อนรับ หรือ รับรองแขก หรือผู้ที่เข้ามาในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามความต้องการของ   ผู้มาติดต่อ
 มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
มีความอดกลั้นอดทนและรู้จักกาลเทศะ
มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดช่างสังเกตเรียนรู้ได้เร็ว
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ได้
มีความคิดและเข้าใจในเรื่องงานบริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ

Powered by MakeWebEasy.com