พนักงานธุรการ

ตำแหน่งงานธุรการจัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรทางทีมงาน  zenith  จึงค้นหาบุคลากรที่มีประสิทธภาพ เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งธุรการ

 •  เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
 •  มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก
 •  มีความคล่องแคล่ว
 •  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
 •  มีความละเอียดรอบคอบ
 •  เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 •  การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน
 •  มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้
 •  มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน
 •  บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการ
 •  คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
 •  หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร
 •  คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
 •  คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟฟิตไม่ให้ขาด
 •  คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน
 •  คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ
 •  ทั้งหมดนี้ zenith หวังว่าองกรค์ต่างๆจะพิจารณาให้เราได้ช่วยหาคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่องกรค์ต้องการ จะทำให้งานนั้นประสพความสำเร็จ

Powered by MakeWebEasy.com